B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen

Als onafhankelijk en objectief adviesbureau richten wij ons voornamelijk op:


Beheer van alle mogelijke bestaande buitensportterreinen.

Projecten inzake aanleg en renovatie van buitensportaccommodaties.

Advies en ontwikkeling van een optimaal accommodatiebeleid voor de buitensport.

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen (kortweg B.A.S.) is ontstaan vanuit het beheer van sportparken. De laatste jaren echter is er steeds meer vraag ontstaan naar advisering, voorbereiding en begeleiding bij de aanleg van nieuwe sportparken.

Ook ten aanzien van renovatie/opwaardering van al bestaande sportparken, speel- en trapveldjes en evenemententerreinen wordt steeds vaker de expertise van B.A.S. ingehuurd. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het beheer op korte en lange termijn.

Uiteraard staan daarbij de wensen van onze opdrachtgevers en de eindgebruikers voorop.

Standnummer

2.004

Sectoren

Dienstverlening


  • "Zeer breed aanbod qua producten en diensten, laagdrempelige kennismaking met standhouders en goed bereikbaar."

  • "Alle aanbieders bij elkaar waardoor je minder afspraken hoeft te maken. Je spreekt werkelijk iedereen, ook nieuwe contacten."