KNHB

De KNHB Koninklijke Nederlandse Hockey Bond is opgericht op 8 oktober 1898. Binnen de organisatie zijn 1100 mensen actief, met name vrijwilligers. Circa 130 medewerkers zijn in dienst waarvan 50 werkzaam zijn op het bondsbureau. Het sturende orgaan binnen de organisatie is het bondsbestuur dat bestaat uit 11 leden. Gezamenlijk zetten zij zich in voor kwalitatief goed hockeyaanbod en voor de ondersteuning van 322 clubs met een totaal aantal leden van 153.071.

De KNHB besteedt zowel zorg aan de topsport als de breedtesport. Naast tophockey is recreatiehockey een belangrijk aandachtsgebied met als specifieke doelgroepen: schoolhockey, studentenhockey, trimhockey, veteranenhockey, bedrijfshockey, fithockey, funkey, rolstoelhockey en hockey voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.


De KNHB voert een pro-actief beleid om tegemoet te komen aan alle hockeywensen en -behoeften van haar leden.

Standnummer

1.720

Website

Sectoren

Dienstverlening


  • "Zeer breed aanbod qua producten en diensten, laagdrempelige kennismaking met standhouders en goed bereikbaar."

  • "Alle aanbieders bij elkaar waardoor je minder afspraken hoeft te maken. Je spreekt werkelijk iedereen, ook nieuwe contacten."