Yalp

De rol van sportclubs verandert. Accommodaties worden steeds vaker ingericht als wijkvoorziening om deze optimaal te benutten. Overdag vindt de gymles plaats op de sportvelden, terwijl de bridgevereniging gebruik maakt van de kantine en in de avonduren wordt er voetbaltraining gegeven. Door samen te werken versterken sportverenigingen en welzijnsorganisaties, naschoolse opvang, gemeenten en scholen elkaar.

Op de Dag van de Sportaccommodaties demonstreert Yalp in stand 2.020 de urban trendsport 'calistenics' om jongeren uit de wijk te bereiken, via sportverenigingen op een bijzondere manier.

Standnummer

2.020

Website

Sectoren

Terreininrichting

Sportmaterialen


  • "Zeer breed aanbod qua producten en diensten, laagdrempelige kennismaking met standhouders en goed bereikbaar."

  • "Alle aanbieders bij elkaar waardoor je minder afspraken hoeft te maken. Je spreekt werkelijk iedereen, ook nieuwe contacten."